Výukový stand s motocyklem

Stand vznikl v rámci projektu Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

Projekt řešili Ing. Petr Kleisner a Ing. Jan Kutlwašer.

Výukový stand je osazen motocyklem typu pitbike s 250ccm motorem, který je doplněn o elektrickou výzbroj. Osvětlení motocyklu je pro názornost provedeno klasickými žárovkami i LED diodami. Stand je primárně určen pro výuku měření a diagnostiky vozidel, elektroniky vozidel. Případně může sloužit jako podklad pro semestrální projekty nebo Bc. práce studentů oboru Dopravní a manipulační technika.


Veličiny, které lze na standu měřit:

 1. Elektrické veličiny
  • Startovací proud
  • Proudové odběry jednotlivých světel
  • Proudové odběry ostatních částí motocyklu
 2. Neelektrické veličiny
  • Svítivost jednotlivých světel
  • Hluk motocyklu
  • Otáčky motoru
  • Deformace motocyklu při zatížení

Detailnější popis tohoto zařízení je proveden v rámci výuky předmětů na Katedře konstruování strojů, Fakulta strojní, ZČU v Plzni.

Fotografie měřicího a výukového standu

Boční pohled na stand
obr.1 Boční pohled na stand
Přední pohled na stand
obr.2 Přední pohled na stand
První zkušební měření
obr.3 Zkušební měření pro vyzkoušení aparatury